Великолепните от ІІІ "в" клас

на иновативното училище

"Св.Св.Кирил и Методий-гр.Ямбол

заедно знаят , могат и успяват !!!